Linköping och Norrköping enas i gemensam översiktsplan

Publicerad

Arbetet med en gemensam översiktsplan i Linköping och Norrköping väcker stort intresse i landet. På torsdagen ska kommunerna berätta mer om sitt samarbete, i samband med fastighetsbranschens mässa Business Arena i Stockholm.

Kartbild som markerar Linköping och Norrköping

Om tjugo år är stadskärnorna i Linköping och Norrköping centrum i en stadsregion med en halv miljon invånare. Östergötlands två största kommuner samarbetar genom en gemensam översiktsplan för att för att tillsammans skapa bättre pendlingsmöjligheter, möjliggöra växande stadskärnor, underlätta etableringar och skapa attraktiva boendemiljöer.

Sedan 2010 har Linköpings kommun och Norrköpings kommun haft en gemensam översiktsplan som har slagit fast övergripande principer för markanvändning och bebyggelse. Ett syfte med planen har varit att stärka städernas, och hela regionens, utveckling genom ett starkare samarbete. Det har handlat om frågor som bättre pendlingsmöjligheter, attraktiva boendemiljöer och tätare stadskärnor.

– Den gemensamma översiktsplanen har fungerat väl och har varit ett viktigt stöd i planering och beslut i våra städer, säger Alisa Basic, stadsplaneringschef vid Linköpings kommun.

Vill underlätta gemensam översiktsplan

Just nu pågår arbetet med en ny gemensam översiktsplan, som beräknas vara klar 2026. Under hösten diskuterar kommunledningarna gemensamt hur man kan minimera de administrativa gränserna och komma överens om vad som ska utvecklas var.

– Nu tar vi nästa steg och fördjupar samarbetet med ett nytt dokument, säger Johan Mases, enhetschef översiktsplanering vid Norrköpings kommun. Vi är, och vill vara, en stor och kraftfull region som kan konkurrera nationellt och internationellt med Stockholm, Göteborg och Skåne.

Får berätta om sitt samarbete

Samarbetet mellan Linköping och Norrköping väcker stort intresse nationellt. När Nordens största mötesplats för samhällsbyggnads- och fastighetssektorn, Business Arena Stockholm, arrangeras den 20–21 september, finns frågan om samarbetet över kommungränserna med i seminarieprogrammet. Johan Mases, Norrköping, och Alisa Basic, Linköping, deltar båda i programpunkten ”Kommunal framgång, en fråga om planering?” på torsdagen.

– Det är roligt att övriga Sverige vill veta mer om hur vi arbetar, säger Alisa Basic. Linköping och Norrköping är två städer i stor omvandling och tillsammans bildar vi en storstadsregion som kommer att växa kraftigt de närmaste åren.

– Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och berättar om hur vi samarbetar i stället för att konkurrera kring samhällsbyggnadsprojekt, säger Johan Mases.

Linköpings kommun och Norrköpings kommun deltar också gemensamt som utställare på mässan, under East Sweden-flagg. Syftet är att locka fler företag och investerare att etablera sig i regionen.

Vad är en översiktsplan?

  • Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen fungerar som vägledning och stöd när beslut ska fattas om användningen av mark- och vattenområden i detaljplaner och bygglov.
  • Översiktsplanen visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
  • Översiktplanen anger var det kan vara lämpligt att bygga ett bostadsområde, vilka områden som ska vara reserverade för framtida företag eller hur samhällsservice ska utvecklas i kommunen.