Norrköping klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

Publicerad

Bild: Anna Selander, kommundirektör, Johan Gustafsson, regionchef Svenskt Näringsliv, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör.

Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat 2023, som presenterades idag onsdag den 20 september, visar att Norrköping klättrar i ranking.

Norrköping har legat långt ner på Svenskt Näringslivs ranking de senaste åren, men årets enkät visar ett trendbrott där företagare tycker att kommunen har gjort förbättringar. Norrköping klättar upp 16 placeringar till plats 247 jämfört med förra årets plats 263 av landets 290 kommuner.

– Det är verkligen glädjande att trenden går åt rätt håll, men vi har fortfarande ett stort arbete framför oss med att förbättra näringslivsklimatet. Det är våra företag som bygger och möjliggör en stark välfärd i Norrköping och det är ytterst viktigt att vi fortsätter att förbättra samarbetet med det lokala näringslivet, exempelvis när det gäller attityder och kommunal konkurrens. Det behövs fortsatta reformer så att företagare inte ska behöva armbåga sig fram, utan vi ska ha dem som närmaste samarbetspartner, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med syfte att utveckla och förbättra Norrköpings kommuns företagsklimat jobbar kommunledningen, tillsammans med Norrköpings näringslivsråd, med överenskommelsen Handslaget. Där tydliggörs förväntningarna på Norrköpings lokala företag, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Syftet är att bland annat att förbättra bemötandet från kommunen och skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning och en bättre dialog med företagen.

–Svenskt Näringslivs enkätundersökning och ranking är en viktig temperaturmätare på hur företagarna uppfattar oss som kommun och samarbetspartner. Vi ligger fortfarande långt ner på listan, men det faktum att vi får ett bättre betyg i år jämfört med förra året är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Undersökningen är ett arbetsredskap som hjälper oss att styra insatser och aktiviteter åt rätt håll. Vi fortsätter att arbeta med strategin vi satt tillsammans med vårt näringslivsråd och tror på det vi gör, men vi är också medvetna om att det kommer att ta tid att nå resultat, säger Anna Selander, kommundirektör.

Norrköping tar ytterligare ett steg för ett bättre företagsklimat. Redan på måndag den 25 september genomför kommunfullmäktige ett hundratal företagsbesök. De förtroendevalda paras ihop med en tjänsteperson och två och två genomför man 1-2 besök under en förmiddag. Inför besöken har näringslivsavdelningen tagit fram en samtalsmetodik med konkreta frågor för att hämta in företagens synpunkter.

– Samtalspunkter vi vill lyfta är till exempel hur vi tillsammans kan göra Norrköping ännu bättre, vilka insatser vi verkligen behöver fokusera på och om det är några specifika punkter man upplever som vi inom kommunen kan vidta för att förbättra vårt företagsklimat, säger Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör.

De synpunkter och medskick politiker och tjänstemän får ska sedan sammanställas av näringslivsavdelningen och följa med i utvecklingen av näringslivsarbetet framåt.

– Det är precis så här kommunernas systematiska förbättringsarbete borde se ut. Fler kommuner borde göra som Norrköping. Bara genom en nära dialog med företagen kan man identifiera vilka åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna att driva företag och prioritera genomförandet, säger Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Svenskt Näringslivs enkät visar att företagare i Norrköping upplever en positiv utveckling när det gäller exempelvis kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande, service och bemötande samt information till företagare. Områden som företagen tycker att kommunen ska prioritera för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Norrköpings är bland annat minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och kortare handläggningstider.

Rankingen har tagits fram från det enkätresultat som presenterades i maj och grundar sig på svar från 183 företag i Norrköpings kommun. Det sammanlagda omdömet är 2,88 på en skala 1-6, att jämföra med förra årets siffra på 2,68. Sverigesnittet ligger på 3,46.

Syftet med rankingen är att visa var företagen just nu upplever att det lokala företagsklimatet är bäst. En kommuns rankingplacering beror till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistik utvald av Svenskt Näringsliv, som hämtas från SCB och UC.

Här finns Svenskt Näringslivs ranking 2023