Erfarenhetsutbyte kring avfallshantering i Bosnien-Hercegovina

Publicerad

Bild: Norrköpings och Bihacs delegationer från besöket i Bihac stadshus.

En delegation från Norrköpings kommun besökte i veckan staden Bihać i Bosnien-Hercegovina. Städerna ingår sedan 2021 i ett kommunalt partnerskap och genomför nu ett gemensamt projekt kring avfallshantering.

Projektet är treårigt och finansieras av ICLD (internationellt center för lokal demokrati). Syftet med projektet är att dela erfarenheter och kunskaper inom avfallshantering samt tillsammans arbeta för att minska avfallsmängderna i respektive kommun.

Norrköpingsdelegationen fick under besöket bland annat ta del av staden Bihać´´ s avfallsplan samt se stadens allra första och helt nya källsorteringskärl. Tidigare har i princip allt avfall hamnat på stadens deponi så projektet har bidragit till en ökad källsortering i staden. Delegationen fick även en föreläsning kring Bosnien-Hercegovinas historia för en ökad förståelse för varandras kulturer.

Genom projektet bidrar de båda städerna även till uppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen.

Bild på fyra källsorteringsenheter i olika färger

Bild: Den alldeles nya källsorteringsstationen EcoIsland i Bihac.