Beredskapsveckan

Publicerad

Under Beredskapsveckan, som pågår mellan 25 september och 1 oktober, satsar Norrköpings kommun på att stärka förmågan till hemberedskap. Alla kommuninvånare uppmanas att skapa en egen krisplan och att öva för att vara förberedd om en kris skulle uppstå.

Norrköpings kommuns broschyr Var förberedd om krisen eller kriget kommer med fördjupningsämnen om strömavbrott, viktigt meddelande till allmänheten (VMA), försvarsvilja och frivillighet samt desinformation och filterbubblor kommer att används som underlag.
I år har även fyra filmer tagits fram som vänder sig till gymnasieungdomar, som tar upp dessa ämnen. Filmerna kommer att visas på sociala medier och på kommunens webbplats.

– Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata med invånarna om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Vi vill uppmana alla i kommunen att passa på att öva sin hemberedskap. Det skulle också vara bra om fler engagerade sig i frivilligorganisationerna för att stärka samhällets resurser, säger Katarina Jouper, beredskapssamordnare i Norrköping kommun.

Norrköpings kommun deltar i Beredskapsveckan tillsammans med frivilligorganisationerna Sjövärnskåren, Röda Korset, Svenska Lottakåren, Motorcyklistkåren och Bilkåristerna. Samtliga finns att träffa på Stadsbiblioteket den 27 och 28 september kl 12-17 för att svara på frågor kring beredskapsveckans tema och om hemberedskap.

Här finns information om lokala aktiviteter under Beredskapsveckan.

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap