Susanna Karlqvist blir ny socialdirektör

Susanna Karlqvist Foto: Privat

Susanna Karlqvist blir ny socialdirektör i Norrköpings kommun. Susanna kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på socialkontoret i Norrköping.

  • - Jag är otroligt glad och tacksam att få förtroendet och möjligheten att leda socialkontoret i Norrköpings kommun framgent, och ser fram emot att tillsammans med kontorets chefer och medarbetare möta de utmaningar vi står inför. Vi har en hög samlad kompetens i kombination med ett driv och stort engagemang att möta behoven hos dem vi är till för.
  • Socialkontoret arbetar med frågor inom individ- och familjeomsorgen som rör till exempel föräldrastöd, missbruk och omsorg om barn och unga, och tar fram underlag för socialnämndens beslut. Socialkontoret sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Målet är att skapa en inkluderande och rättvis samhällsmiljö där alla medborgare ges möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv.
  • - Jag är mycket glad över att välkomna Susanna som ny socialdirektör i Norrköpings kommun. Jag är övertygad om att vi med henne vid rodret kommer fortsätta att förbättra våra socialtjänsttjänster och göra viktig skillnad i vårt samhälle. Hennes kompetens, erfarenhet, kommunkunskap och inte minst beprövade ledarskap kommer vi har stor nytta av i kommunledningsgruppens arbete framåt, säger Anna Selander, kommundirektör.
  • Susanna Karlqvist tillträder sin tjänst den 16 november.