YrkesAkademin avslutar bygg och anläggningsutbildning i Norrköping

Publicerad

YrkesAkademin, som är en av Vuxenutbildningens (Komvux) upphandlade utbildningsleverantörer, avslutar utbildningen inom bygg och anläggning. Detta är en konsekvens av den pågående företagsrekonstruktion bolaget är inne i.

YrkesAkademin är en stor aktör som finns i hela Sverige. Norrköpings kommun har tre avtal – bygg och anläggning, fordon och transport samt VVS och fastighet. Nu har bolaget meddelat att utbildningen inom bygg och anläggning kommer att läggas ner fredagen den 13 oktober 2023.

– Vi har följt utvecklingen hos vår leverantör sedan vi fick beskedet om företagsrekonstruktion den 4 september. Vi fick veta att det skulle kunna påverka våra utbildningar där det är få antal elever, och nu har beskedet kommit att de avslutar en av våra tre utbildningar. Det kommer att påverka drygt 30 elever. Övriga utbildningar fortsätter enligt avtal. Berörda elever har fått information och får fortsatt stöd i studieplanering med studie- och yrkesvägledare och rektor, säger Pernilla Thott Ljung, kompetensförsörjningsdirektör.

– Det är ett tråkigt besked, men nu vet vi hur rekonstruktionsprocessen kommer att påverka oss och det är bra. Vi behöver nu bereda för upphandling av ny leverantör för det som avslutas. Det gör tyvärr att det blir uppehåll för de drabbade eleverna under en tid, fram till dess att en ny utbildning kan starta. Jag beklagar verkligen den uppkomna situationen och hur den har påverkat våra elever. Men vi kommer att jobba för att varje elev ska kunna fortsätta sin utbildning, antigen med det man studerar nu men hos annan aktör, alternativt att man kan välja en annan studieinriktning, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

– Befintliga elevers undervisning kommer att genomföras fram till slutdatum, för att de ska kunna gå färdigt och få betyg i den innevarande kursen de läser. Detta är bra för elevernas fortsatta studieplanering mot målet att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet, säger Elenor Thornell, rektor för Upphandlade utbildningar.

Inom vuxenutbildningen i Norrköping studerar cirka 6 000 elever årligen inom svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, grundläggande samt teoretiska och yrkesutbildningar på gymnasienivå.