Byte av belysningsarmaturer på Rådhusets fasad

Publicerad

Rådhuset renoveras och under arbetets gång byts ett antal belysningsarmaturer på Rådhusets fasad ut.

Under sommaren 2023 har fastighetsförvaltningen ersatt de belysningsarmaturer som varit trasiga på Rådhuset. De armaturer som finns kvar kommer att bytas ut, och en del av Rådhuset kommer att förbli släckt under pågående renovering.

Taket på Rådhuset kommer att bytas i slutet av projektet och i samband med detta monteras då nya belysningsarmaturer utanpå Rådhuset.

Renoveringen av Rådhuset beräknas att vara färdig under vintern 2025.