Efter sommarens oväder – nu övar Stadsmuseet inför naturkatastrofer

Publicerad

Torsdagen den 28 september deltar Norrköpings stadsmuseum i beredskapsövningen ”Leonard” för att öva inför framtida naturkatastrofer. Syftet med övningen är att vara bättre förberedda när översvämningar och oväder drabbar Norrköping.

Norrköpings stadsmuseum från ovan. Fotograf, Anders Ristenstrand.

Norrköpings stadsmuseum från ovan. Fotograf, Anders Ristenstrand.

Under juli och augusti drabbades Norrköping och övriga delar av Östergötland av flertalet översvämningar efter kraftiga regn- och åskoväder. En av verksamheterna som påverkades av vädret var Norrköpings stadsmuseum, där en vattenläcka uppstod i museets stora föremålsmagasin. Inga föremål skadades efter incidenten, men nu väljer museet att öva inför framtida oväder. På torsdag den 28 september deltar personalen på Norrköpings stadsmuseum i en digital beredskapsövning som arrangeras av Riksantikvarieämbetet. Syftet med övningen, som går under namnet ”Leonard”, är att vara bättre förberedda inför framtida naturkatastrofer.

– Vi har arbetat intensivt med beredskap, inte minst sedan kriget i Ukraina bröt ut. Ett av våra uppdrag från Länsstyrelsen handlar om att arbeta fram rutiner vid särskilda händelser som krig eller naturkatastrofer. Det känns särskilt aktuellt att stärka upp våra rutiner med tanke på den extremsommar som just varit, säger Maria Jönsson, museichef på Norrköpings stadsmuseum.

Samtliga medarbetare på Stadsmuseet kommer delta i övningen vilket innebär att museet öppnar först klockan 14:00 på torsdagen. Förhoppningen är att övningen ska ge ny kunskap om krisberedskap.

– Min förhoppning är att vi både ska kunna identifiera de rutiner som vi är duktiga på och även synliggöra våra brister. Det är inte något jag ser som dåligt utan det är bra och viktigt för att vi ska kunna ta fram en bra handlingsplan. Ingen på Stadsmuseet har deltagit i någon liknande övning tidigare så det ska bli spännande.

Kontaktuppgifter:
Maria Jönsson, museichef på Norrköpings stadsmuseum.
Telefon: 011-15 28 11
E-post: maria.jonsson@norrkoping.se