Periodbiljett hos Östgötatrafiken ger fri plats på pendlarparkering

Publicerad

För att gynna pendling med kollektivtrafiken har Norrköpings kommun och Östgötatrafiken på test infört ett digitalt pendlarparkeringstillstånd. De som har 30-dagarsbiljett eller årsbiljett hos Östgötatrafiken får efter en enkel digital registrering stå på pendlarparkeringen Nyckelharpan i Klockaretorpet.

Testet gäller pendlarparkeringen Nyckelharpan i Klockaretorpet. De som har en giltig periodbiljett (30-dagarsbiljett eller årsbiljett) hos Östgötatrafiken behöver bara göra en digital registrering i kommunens e-tjänst. När du har gjort det får du stå där utan tidsbegränsning, så länge parkeringen är öppen, till skillnad mot bilister med vanligt tillstånd på parkeringen. Trafikövervakarna ser om bilen tillhör en person med giltig biljett.

I anslutning till parkeringen Nyckelharpan finns busshållplatsen Skälvs gård där expressbussarna mellan Linköping och Norrköping går.

Testet kommer att utvärderas löpande för att eventuellt vidareutvecklas och införas på fler platser.

Så här skaffar du ett digitalt pendlarparkeringstillstånd för Nyckelharpan:

Köp och aktivera en periodbiljett (30 dagar- eller årsbiljett) hos Östgötatrafiken.

Ansök om ett digitalt pendlarparkeringstillstånd här, i kommunens e-tjänst.

Du kan endast ha tillstånd för en bil per biljett. Vill du registrera en annan bil på biljetten gör du ett fordonsbyte i e-tjänsten.

Här finns mer information om kommunens olika parkeringar.