Undervattenssprängningar i hamnen i höst

Publicerad

Under hösten 2023 utförs muddringsarbeten i anslutning till Pampushamnen, Norrköpings hamn. De muddringsarbeten som utförs inkluderar även undervattenssprängningar

Sprängningarna är mindre omfattande än tidigare sprängningar, men kan höras och kännas genom mindre vibrationer. Innan sprängningarna låter långa och korta varningssignaler. En längre signal låter efter utförd
sprängning.

Arbeten genomförs alla dagar i veckan klockan 06–19, men sprängningar kan utföras även under kvällar och helger.

Läs mer på Norrköpings hamns webbplats.