Gång- och cykelväg stängs av vid Riksbron

Publicerad

Renoveringen av Riksbron över Motala ström fortsätter. För att kunna utföra vissa rivningsarbeten kommer gång- och cykelvägen under bron att stängas av för gångare och cyklister under drygt en vecka.

Under rivningsarbetet ska gammal betong tas bort genom vattenbilning. Detta innebär att man med högt vattentryck tar bort gammal betong. På grund av ljudnivån samt säkerhetsrisken som detta medför, kommer gående och cyklister inte att kan passera platsen under tiden arbetet pågår.

Två avstängningar görs:

  • Under Riksbron på den södra sidan vid Kneippen. Här stängs gång- och cykelbanan av från torsdag den 5 oktober.
  • Under Riksbron på den norra sidan vid Himmelstalundsbadet. Här är gång- och cykelbana avstängd veckan därefter.

Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp och under dessa dagar får du välja en annan väg.

Alternativ väg

För cyklande och gående på den södra sidan går det att istället passera under Riksvägen i Klockaretorpet höjd med SMHI/Himmelstalundsgymnasiet. För motsvarande trafikanter på den norra sidan går det fint att cykla eller promenera under Riksvägen vid Himmelstalundsallén och Himmelstalunds brunnssalong.

Uppdaterad 231011