Fördubbling av platser i Norrköpings nya anstalt

I september 2022 skrev Kriminalvården och Norrköpings kommun under ett samverkansavtal om en etablering av en kriminalvårdsanläggning med plats för cirka 200 intagna. Kriminalvården har nu beslutat att platserna på den nya anstalten i Norrköping ska fördubblas.

– Det är ett mycket positivt besked för Norrköpings kommun och ett resultat av det arbete som vi bedrivit tillsammans med Kriminalvården under året. Etableringen är viktig för oss på flera sätt. Det innebär att vi som kommun kan ta vårt ansvar i att minska överbeläggning, hantera och minska kriminalitet och arbeta för ett säkrare och mer inkluderande samhälle. Dessutom innebär det nya beskedet att ännu fler arbetstillfällen kommer skapas vilket är positivt för den ekonomiska tillväxten, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya anstalten i Norrköping som planeras byggas på ett område nordväst om Ingelsta handelsområde kommer öppna upp för omkring 400 nya arbetstillfällen. Det utreds också om ett häkte kan placeras inom det tilltänkta anstaltsområdet.

– Norrköpings kommun har ett gott samarbete med Kriminalvården som också haft sitt huvudkontor i stan sedan många år tillbaka. Jag är mycket glad att det viktiga samarbetet förstärks ytterligare och över förtroendet de ger oss som kommun vilket innebär att vi tillsammans kan arbeta för att säkerställa mänsklig välfärd och rättvisa, säger Anna Selander, kommundirektör.

Kriminalvården har som målsättning att den nya anstalten stegvis ska tas i drift från 2029 och vara i full drift 2031.

Här kan du läsa mer om den nya anstalten i Norrköping