Nya Dragsbron har lyfts på plats

Publicerad

Nu har den nya Dragsbron lyfts på plats och vi är ett steg närmare att åter kunna passera över Strömmen vid Drags.

Dragsbron i luften

Bron levererades i tre delar med vikt på 9, 6 och 3 ton. Mittensektion väger 9 ton och är 34 meter lång. De två mindre delarna väger 6 och 3 ton.

Det återstår en del arbete med att montera bron på platsen innan den kan öppnas för allmänheten. Planen är att den står färdig till årsskiftet 2023/2024.

Nya Dragsbron är fortsatt en fackverksbro i stål för att passa in i den gamla fabriksmiljön. Tanken bakom brons utformning är att bevara den industriella karaktär som präglade den gamla bron och som är typisk för Industrilandskapet. Samtidigt ska bron ha ett modernt formspråk så att den blir ett fint tillskott i den känsliga miljön. Arkitekten Gallardo Yébenes på arkitektbyrån Tyréns har utformat bron.