Nu är det är dags att nominera kandidater till årets Fem i Tolv-pris

Publicerad

Allmänheten, nämnder, enskilda ledamöter samt kommunala förvaltningar kan lämna in förslag gällande nominering.

Pristagare är person eller organisation som uppfyller kriterierna om att arbeta för mänskliga fri- och rättigheter och mot främlingsfientlighet. Pristagare utses inte bland anställda i Norrköpings kommun. Undantag från detta kan göras om insatserna utförs utanför tjänsten.

Syftet med Fem i Tolv-priset är att uppmärksamma och inspirera till speciella insatser

  • för mänskliga fri- och rättigheter
  • för ökad gemenskap och förståelse mellan olika grupper i samhälle
  • mot rasism och främlingsfientlighet

Priset delas ut den 5 december klockan 5 i 12.
Plats meddelas senare genom annons i dagspressen.

Sedan 1999 har en mängd kreativa Norrköpingsbor, som enskilda eller som företrädare för sina organisationer, fått ta emot priset. 2022 gick priset till föreläsaren Charbel Gabro som föreläser inom områdena mångfald, integration och inkludering för yrkesverksamma inom olika verksamheter och företag.

 

Hur gör jag om jag vill nominera?

Norrköpings brottsförebyggande råd (NoBrå) utser pristagaren och
förslag till kandidat (person eller organisation) lämnas tillsammans
med en motivering senast 27 oktober till:
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Läs mer om Fem i Tolv-priset och föregående pristagare här