Buss ersätter spårvagn på sträckan Söder Tull till Klockaretorpet

Publicerad

Mellan den 16 oktober och den 24 oktober stängs spårvagnstrafiken av på sträckan Söder Tull till Klockaretorpet och ersätts med buss.

Spåren vid hållplats Vägträffen, Linköpingsvägen/Odensgatan, på linje 3 är slitna och ska bytas ut. Under arbetets gång kan inte spårvagnar passera och ersätts därför av bussar.

Bil- och busstrafik kommer att kunna köra förbi Vägträffen under arbetet men med begränsad framkomlighet. Följ anvisningar på plats och håll hastigheten.

Främst kommer arbete ske dagtid men kan även ske kvällar och helger. Störande ljud kan förekomma under arbetets gång.

All information om ersättningsbussar, avgångs- och ankomsttider hittar du i Östgötatrafikens app.