Gamlebro avstängd 12 och 13 oktober för alla trafikslag

Publicerad

Räcket och belysningsstolparna på Gamlebro renoveras och arbetet med att blästra (ta bort färg) innebär att vi behöver stänga av för fordonstrafik, gång- och cykeltrafik under två dagar i båda riktningar.

12-13 oktober är Gamlebro avstängd för alla trafikslag i båda riktningar.