Nu behövs fler gode män

Publicerad

Som god man hjälper du någon att få livet att fungera. Uppdraget är frivilligt och du får arvode för sin insats.

– Uppdragen varierar från person till person, men det kan till exempel handla om att hjälpa till med ekonomi, kontakter med myndigheter och juridiska ärenden. En del är engångsuppdrag medan andra pågår under flera år, säger Sofie Nordqvist, enhetschef på överförmyndarenheten.

Som god man är du spindeln i nätet kring de kontakter som personen har, och ofta innebär det också att ha kontakt med personen några timmar, en till två gånger i månaden. Ibland har du kontakt lite mer än så. En del gode män hjälper flera personer, medan andra hjälper en person.

Om du är nyfiken på uppdraget som god man kan du delta på en informationsträff.

– Under träffen berättar vi vad uppdraget innebär, ger några konkreta exempel och pratar om vilka förväntningar som finns. Du får också möjlighet att ställa dina frågor, berättar Sofie.

Delta på en informationsträff

Länk till intresseanmälan

När du har lämnat in en intresseanmälan påbörjar vi en kontroll i registren. När kontrollen är klar kallar vi dig till en intervju där vi går igenom hur ett uppdrag kan se ut, samt vika typer av uppdrag som du är intresserad av. Efter det så får du gå en digital utbildning. När utbildningen är klar blir du erbjuden ditt första uppdrag!