Skolornas informationskvällar pågår i två veckor

Publicerad

Nu är informationskvällarna inför skolvalet igång. Under vecka 42-43 öppnar kommunala grundskolor i Norrköping upp sina dörrar för intresserade besökare.

Gustaf Adolfsskolan är en av skolorna som bjuder in till en informationskväll.

Paul Shamoun, rektor Gustaf Adolfsskolan.

Rektor Paul Shamoun hälsar alla intresserade välkomna till Gustaf Adolfsskolan.

Besök Gustaf Adolfsskolan 24 oktober

Paul Shamoun, rektor på Gustaf Adolfsskolan, välkomnar besökare till skolan tisdagen den 24 oktober mellan klockan 17 och 18. Gustaf Adolfsskolan, som finns i centrala Norrköping, har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

− Det är flera personer som har anmält att de vill komma till vår informationskväll, men vi kan ta emot många fler, säger Paul Shamoun.

Intresserade anmäler att de vill komma på besök genom att skriva till e-postadressen gustaf.adolfsskolan@norrkoping.se och uppge antalet vuxna och elever/barn som kommer.

Varför har ni bjudit in till denna informationskväll?

− För oss är det viktigt att visa upp skolan och berätta om vår verksamhet. Men det handlar framför allt om att få vårdnadshavarna att känna sig trygga när de väljer skola för sina barn, säger Paul Shamoun.

Gustaf Adolfsskolan

Gustaf Adolfsskolans huvudbyggnad är från 1897.

Vad händer under Gustaf Adolfsskolans informationskväll?

− Jag kommer tillsammans med medarbetare från förskoleklass och fritidshem ge allmän information om skolan, men även berätta om vårt arbete på Gustaf Adolfsskolan och ge insyn i skolans framtida projekt. Vi gör till exempel stora insatser när det gäller elevernas språkutveckling. Under informationskvällen blir det också en rundvandring där vi visar upp skolans charmiga lokaler och unika lärmiljöer, säger Paul Shamoun.

Läs mer om Gustaf Adolfsskolan

Informationskvällar på ett 30-tal grundskolor

I år är det ett trettiotal kommunala grundskolor som bjuder in till informationskvällar vecka 42-43 inför skolvalet till förskoleklass och årskurs 7. Några av skolorna vill att besökarna anmäler att de kommer, andra skolor kräver ingen anmälan.

Information om när de olika skolorna har sina informationskvällar