Framtidsträffen - en mötesplats för näringsliv och studenter

Publicerad

I regionen finns ett av världens främsta universitet, som examinerar tusentals eftertraktade talanger varje år. Samtidigt växer det regionala näringslivet snabbt och behöver kompetens. Framtidsträffen är en mötesplats där de kan nätverka och inspireras, med målet att ännu fler studenter ska stanna efter avslutade studier.

Framtidsträffen i Värmekyrkan

Framtidsträffen i Värmekyrkan, Norrköping

Framtidsträffen arrangeras varje år av Linköpings universitets studentkårer LinTek, Stuff och Consensus samt Linköpings och Norrköpings kommun. Årets upplaga hölls den 27 september. Syftet är att skapa ett tillfälle för studenter på Linköpings universitet, det regionala näringslivet och offentlig sektor att träffas.

Studenterna får veta mer om möjligheter som finns i regionen - inte bara karriärmässigt utan även när det gäller att bo och leva här. Samtidigt får näringslivet chans att knyta kontakter med framtidens talanger och få insikter i vad som är viktigt för dem i arbetslivet.

- Det var ett väldigt bra tillfälle att få veta mer om regionens arbetsmarknad och att få träffa det lokala näringslivet. Jag personligen kan absolut tänka mig att stanna kvar här efter mina studier, säger Julia Stenvall, näringslivsansvarig på studentkåren LinTek.

Deltagare från en bredd av branscher

De som bjuds in till Framtidsträffen är studenter med någon slags näringslivsansvar i sin kår eller sektion, företrädare med ledande befattning från det regionala näringslivet, myndigheter och organisationer, samt representanter från Linköpings och Norrköpings kommun. En bredd av branscher deltar för att matcha alla de tre studentkårernas utbildningar. Studenterna kan på så sätt få en bra bild över variationen och spetsen i arbetsmarknaden.

Näringslivsdirektörerna från respektive stad, Louise Felldin (Linköping) och Joakim Ljungqvist (Norrköping), inledde kvällen med en gemensam presentation av regionen.

Näringslivsdirektörerna från respektive stad, Louise Felldin (Linköping) och Joakim Ljungqvist (Norrköping), inledde kvällen med en gemensam presentation av regionen.

  • För Norrköping är studenterna väldigt viktiga! Genom att arrangera Framtidsträffen vill vi visa hur bra det är att bo, leva och arbeta här. En undersökning som genomfördes tillsammans med SCB visar att 48 procent av studenterna på Linköpings universitet stannar i regionen vilket är en jättebra siffra, men vi vill gärna att fler upptäcker vilka möjligheter som finns här säger Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör i Norrköping kommun.
  • Under kvällen presenterades regionens styrkor, spännande näringslivsprofiler berättade om sina resor och studenter gav sin syn på vad de tycker utgör en attraktiv arbetsplats. Runt borden blandades studenter från olika fakulteter och utbildningar med representanter från det regionala näringslivet och offentlig sektor.