Gamlebro stängs av för biltrafik från 23 oktober

Publicerad

Då Gamlebro är så pass trång behöver vi stänga av biltrafiken för att kunna upprätthålla trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och en säker arbetsmiljö för de som arbetar på platsen.

Gång- och cykeltrafik kommer under hela arbetets gång kunna passera Gamlebro via en passage genom arbetsplatsen.

Biltrafiken stängs av från måndag 23 oktober och minst 8 veckor framåt.