SMHI varnar för höga vattenflöden

Publicerad

SMHI har skickat ut en gul varning som gäller höga vattenflöden längs Östergötlands kust. Varningen gäller från klockan 01:00 natten mot lördagen fram till kl 20:00 på lördagskvällen. Vattenflödet förväntas kulminera under lördagseftermiddagen.

Det förhöjda vattenståndet innebär bland annat att det kan bli höga vågor till havs och att förtöjda båtar eller fartyg kan skadas. Det kan också drabba vägar och byggnader.

Om du är fastighetsägare behöver du se om ditt hus och ta hand om löst material i trädgården. Det är viktigt att kolla av då och då så att det inte kommer in vatten i fastigheten. Du som har båt bör vara observant eftersom förtöjda båtar kan skadas.

Mer information om konsekvensbaserade varningar hittar du på SMHI:s hemsida vädervarningar