Underhållsarbetet på Riksbron förlängs till den 30 november

Publicerad

Arbetet med att renovera Riksbron vid Himmelstalund kommer att ta längre tid än vad tidigare beräknats. Anledningen är att skador på anslutande delar var större än vad man tidigare trott och arbetet beräknas pågå november månad ut.

Arbetet med att renovera Riksbron påbörjades den 7 augusti och beräknades vara slutfört till den sista oktober. Under arbetets gång såg man att vissa delar var i sämre skick än vad man trodde i förväg. För att undvika flera långa avstängningar i framtiden, har dessa fel åtgärdats vilket har gjort att tiden för arbetena har förlängts. Alla arbeten beräknas vara klara till den 1 december som senast.

Det som tillkommit i arbetet är ett nytt broräcke ersatts. Det gamla var genomrostat på flera ställen. Dessutom var det djup spårbildning i asfalten som behövde åtgärdas för att på sikt inte skada tätskiktet.

Vad ingår i renoveringen?

Vid Himmelstalund passerar riksvägen över Motala ström på två parallella broar, en för varje färdriktning. Som bilist har du kanske märkt att det dunkar till när du kör på och av dem? Denna del av bron heter övergångskonstruktion och finns för att ta upp rörelser i bron. En del av övergångskonstruktionen är ett gummilager. Hög trafikbelastning under åren har lett till slitningar och gummilagret hålls inte längre på plats. Det ska nu åtgärdas och genom denna renovering förhindrar vi dyra framtida reparationer av broarna.Arbetet delas upp i två etapper där en bro, det vill säga en färdriktning, renoveras per etapp. Under projektets avslutande del renoveras den östra sidan, vilket innebär att biltrafiken leds om på den västra sidan.

Gång- och cykelvägen över brons västra sida är öppen under hela etapp 2.

Hur påverkas biltrafiken?

Framkomligheten för biltrafiken kommer att påverkas under hela den period som arbetet pågår, då endast ett körfält i vardera riktning är öppet. Detta innebär stor risk för köbildning.

De som kan uppmanas välja en alternativ väg över Motala ström under den period som arbetet pågår, exempelvis via E4 eller Hamnbron.

Hur påverkas gång- och cykeltrafik?

Gång- och cykelvägar i anslutning till broarna kommer att stängas av etappvis under arbetet. Man kommer kunna ta sig över bron, men kan behöva ta en omväg för att komma till rätt sida under vissa delar av arbetet. Under den avslutande delen av projektet är gång- och cykelvägen på brons västra sida öppen.

 

Denna nyhet är uppdaterad 231020 med ny tidplan.