Norrköping flaggar för FN-dagen den 24 oktober

Publicerad
FN-flaggan.

FN-dagen den 24 oktober firas över hela landet. Norrköpings kommun flaggar för FN-dagen vid Saltängsbron, Stadshuset och Rådhuset.

FN-dagen är en årlig temadag som firas 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945.

Läs om vilka andra dagar Norrköpings kommun flaggar för här:
Flaggning i Norrköpings kommun