Behov av civila stabassistenter i Norrköpings kommun

Publicerad

Norrköpings kommun har beslutat att stärka sin kris och krigsberedskap med i första hand stabsassistenter. Just nu pågår en rekrytering av dessa genom frivillighetsorganisationen Lottakåren, och den som vill kan anmäla sitt intresse. Den 9 november hålls en digital träff där de berättar mer om uppdraget och om den utbildning som kommer genomföras våren 2024.

– Att vara stabsassistent är att vara en viktig länk i kedjan av stöd som behövs när krisen inträffar. Tack vare civila stabsassistenter kan vi säkerställa att vårt samhälle håller sig starkt och står sig genom prövningar. Som stabsassistent bistår man kommunen i krisledningsstaber med olika typer av uppgifter, vilket ger oss möjlighet att stärka upp när vi inte har möjlighet att avvara egen personal. Det gör att vi når fler människor som behöver hjälp under pågående kris, säger Katarina Jouper, beredskapssamordnare Norrköpings kommun.

För att bli stabassistent ska du uppfylla vissa krav:

  • Du ska ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare
  • Du är medlem i en frivillig försvarsorganisation
  • Du kan krigsplaceras
  • Du bor geografiskt nära där du ska tjänstgöra

Lottakåren håller sin digitala informationsträff den 9 november klockan
19:00-20:00.

Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och anmäla dig till informationsmötet.
www.svenskalottakaren.se/stabsassistenter-sokes-till-norrkopings-kommun

Norrköpings kommun samarbetar också med Sjövärnskåren, Bilkåristerna och Röda korset i sitt arbete för att rekrytera fler civila stabsassistenter.