Borgerlig samverkans och Sverigedemokraternas tilläggsbudget för 2024

Publicerad

Igår presenterade Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna sitt förslag till tilläggsbudget för 2024, inför beslut i kommunfullmäktige 27 november. Tilläggsbudgeten är ingen ny budget utan en uppdatering av tidigare beslutad inriktning för 2024–2027, som syftar till att justera större kostnads- och intäktsförändringar sedan budgetbeslutet i juni.

– Lagt kort ligger när det gäller den långsiktiga inriktningen för Norrköpings kommun. Vi behöver arbeta med effektiviseringar för att anpassa våra kostnader till kommande års skatteintäkter. Kvalitetshöjningar och ambitionshöjningar kommer att göras inom nämndernas befintliga ramar – vi har trots allt nästan 11 miljarder kronor att använda för exempelvis en fungerande kommunal välfärd, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna presenterade vid pressträffen ett fortsatt fokus på att stärka trygghet och säkerhet. Samhällsutvecklingen medför att kommuner får avsätta mer resurser för att förstärka Polisens viktiga uppdrag, samtidigt som behovet av förebyggande arbete ökar.

Norrköpings kommuns viktigaste uppdrag de kommande åren är att prioritera välfärden men ändå säkerställa framtidens tillväxt. Investeringstakten är fortsatt mycket hög, vilket är viktigt för företagen i Norrköping, men det görs några justeringar i den långsiktiga investeringsplanen. Främst handlar det utbildningsnämndens minskade lokalbehov utifrån mindre elevkullar. Men det handlar också om att viss infrastruktur kan reduceras på grund av lägre befolkningstillväxt, exempelvis kommer den planerade reinvesteringen i Söderporten inte att genomföras.

Samhällsbyggnadskontoret kommer under 2024 att pröva ett nytt arbetssätt för att kunna behålla kompetens trots lägre efterfrågan på nya bygglov. Personal som idag arbetar med exempelvis bygglovsansökningar kommer att växla arbetsuppgifter och istället förstärka samhällsplaneringsnämndens arbete med detaljplaner. Det är fortsatt högt tryck på nya detaljplaner och under 2024 kommer det därför att finnas fler resurser som arbetar med detta.

Tilläggsbudgeten i sin helhet blir offentlig måndag 30 oktober, inför beslut i kommunfullmäktige 27 november.