Planerad rivning av trappa längs leden vid Ågelsjön

Publicerad

Under november påbörjas ett rivningsarbete av en trappa vid Falkberget längs leden runt Ågelsjön.

Trappen som ska rivas

Trappen som ska rivas

Leden runt Ågelsjön är populär och besöks året runt. Under vecka 46 kommer en extern leverantör att påbörja ett rivningsarbete av en trappa längs med leden vid Falkberget. Arbetet avslutas under tisdagen den 21 november vecka 47. Trappan som tas bort är felkonstruerad, då den inte höjer tillgängligheten och säkerheten i den trånga passagen rivs den. Under tiden som arbetet pågår kan det vara svårt att ta sig förbi rivningsområdet. Vandrare behöver därmed leta upp egna passager vid sidan av leden där man bedömer framkomligheten utifrån egen förmåga.

På Naturkartans webbplats kan du få en tydlig överblick över leden längs med Ågelsjön och Falkberget.

I dagsläget finns det inga planer på att ersätta den gamla trappan. Det kommer sättas upp ett rep som ger stöd vid branta kliv. Ambitionen är att leden ska kvarstå och att det ska finnas bra passager längs med svåra partier.

Vid frågor kontakta Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings kommun via
e-post: kultur.fritid@norrkoping.se

 

Denna nyhet är uppdaterad 2023-11-21.