Stor investering i hållbara flygbränslen

Publicerad

Från vänster:Clara Baker, Mitsubishi, Anna Selander, kommundirektör, Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande, Angelica Hull, vd Swedish Fuels AB, Karin Genomo, Cowi samt Monica Normark, KBR Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun skrev idag, onsdagen den 1 november, under en avsiktsförklaring tillsammans med Swedish Biofuels AB. Avsiktsförklaringen gäller etablering av en ny industriell verksamhet där fokus ligger på en tillverkningsindustri inom hållbara flygbränslen i Norrköpings kommun.

– Jag är oerhört glad över att välkomna Swedish Biofuels till Norrköping. Att bolaget med sitt ambitiösa arbete inom hållbarhet och förnybart flygbränsle etablerar sig här är en fantastisk nyhet för vår kommun och för hela regionen. Deras fokus på att utveckla teknologier som stöder självförsörjning och energioberoende, samtidigt som de tar stort ansvar för miljön, är i linje med våra egna mål och värderingar, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Swedish Biofuels är leverantör av vetenskap, processarkitektur och ingenjörslösningar för produktion och omvandling av alkoholer till hållbara transportbränslen. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför motorbränslen, också bränslen innehållande förnybara komponenter, och bedriver därmed förenlig verksamhet.

– Norrköping har utmärkta förutsättningar för en möjlig investering och utveckling. Inte bara finns det mycket goda logistiska förutsättningar utan staden har också ett gynnsamt geografiskt läge i kombination med en rik historia inom energiområdet och en möjlig klusterutveckling, säger Angelica Hull, vd Swedish Biofuels AB.

Norrköpings kommun och Swedish Biofuels ska nu gemensamt undersöka möjligheterna för om rätt förutsättningar finns att etablera en ny industriell verksamhet där fokus ligger på en tillverkningsindustri inom hållbara flygbränslen i Norrköpings kommun.

– Genom den möjliga etableringen stärker vi vår position som ett av Sveriges främsta logistiknav och visar vår fortsatta satsning på innovation och miljöhållbarhet, och det skapar också en positiv inverkan på vår lokala ekonomi. Tillsammans kan vi forma en bättre och mer hållbar framtid för vår kommun och hela regionen, säger Anna Selander, kommundirektör.