Kommunen arbetar för att minska riskerna för smittspridning inom vård och omsorg

Publicerad

Medarbetare inom vård och omsorg följer gällande rutiner och riktlinjer för att minska riskerna för smittspridning av covid-19, säsongsinfluensan och vinterkräksjukan. De ska till exempel inte gå till jobbet om de har nytillkomna luftvägssymtom.

  • – Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv, säger Ida Björkman, vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun.

    Kommunens vård och omsorg följer Region Östergötlands riktlinjer. I de står det bland annat att personal med förkylningssymtom (även milda) ska stanna hemma från jobbet. Exempel på symptom är ont i halsen, hosta, snuva och feber.

    – Den som jobbar inom vård- och omsorgskontorets verksamheter ska stanna hemma från jobbet om de har nytillkomna luftvägssymtom, även om de inte har direkt kontakt med äldre och sköra. Personer som besöker våra verksamheter ska också vara symtomfria, säger Ermioni Coxidou, medicinskt ansvarig sjuksköterska.