Funktionsrätt Östergötland får 10,2 mkr i bidrag

Publicerad
Dans på en scen med färgglad bakgrund.

Med projektet "Scenen är mitt liv!" planerar Funktionsrätt Östergötland att skapa en tvåårig konstnärlig heltidskurs för personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att stödja detta projekt har de fått över 10,2 miljoner kronor i bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Kursen riktar sig speciellt till dem som har avslutat anpassad gymnasieskola och idag har mycket begränsad tillgång till fortsatt konstnärlig utbildning.Med kursen vill man erbjuda en verklig möjlighet för en grupp människor som har få alternativ efter gymnasiet.

Utbildningen kommer att samarbeta med regionala kulturinstitutioner och konstnärliga utövare och inkluderar ämnen som kultur i samhället, bild, dans, musik och teater. Runt utbildningen kommer det att skapas ett kompetenscentrum och en kulturarbetsplats av, med och för målgruppen. Både utexaminerade studenter och andra från målgruppen kommer att kunna söka sig till denna arbetsplats. Den kommer också att erbjuda olika kulturaktiviteter öppna för både målgruppen och allmänheten.

Målet är att sprida denna modell till andra delar av landet. Planen är att Föreningen Kulturcentrum Öst ska driva utbildningen och kulturarbetsplatsen med stöd från regionen, kommunerna och olika kulturaktörer i Östergötland.

Funktionsrätt Östergötland