Utredning om användning av polisens belastningsregister inom äldreomsorgen

Publicerad

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköping har beslutat att påbörja en utredning om användningen av utdrag ur polisens belastningsregister för medarbetare inom äldreomsorgen. Syftet är att säkerställa en trygg arbetsmiljö för äldre personer som får vård och omsorg från kommunen.

- Vi ser det som ett viktigt steg för att säkerställa att de äldre som får vård och omsorg i Norrköping är i en trygg och säker miljö. Det här är något som flera andra kommuner redan infört, och genom att införa detta skulle vi kunna skapa tydliga riktlinjer för anställningar inom äldreomsorgen, på samma sätt som kommunen gör för vissa tjänster inom vård och omsorg för barn och personer med funktionsnedsättningar, säger Patrik Palm (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsdirektören har fått uppdraget att, i samråd med personalavdelningen, utreda hur utdrag ur polisens belastningsregister kan användas inom äldreomsorgen. Utredningen ska presenteras för vård- och omsorgsnämnden senast den 31 maj 2024.

- Våra äldre invånare som tar emot insatser från vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna känna sig trygga i utförandet av den vård och omsorg som de olika verksamheterna utför. En stor del av vård- och omsorgsinsatserna sker dessutom i den enskildes hem, vilket är en utsatt situation för vårdtagaren. Vi har fantastisk vårdpersonal i Norrköping, men vi måste samtidigt ta vårt ansvar för att förhindra att vårdtagare utsätts för brott och kränkande behandling, säger Florian Aranda (SD), ledamot vård- och omsorgsnämnden.

Uppdraget att utreda användningen av utdrag ur polisens belastningsregister kommer att hanteras inom ramen för vård- och omsorgsnämndens budget för 2023 och 2024.