Hjälp en medmänniska

Publicerad

Det är svårt att rekrytera nya gode män, trots att Norrköping är fullt av goda människor.

Joar Wennberg, rekryterande överförmyndarhandläggare.

– Just nu ser vi många som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, så det behövs verkligen fler gode män. Och vem ska ställa upp om inte du gör det? undrar Sofie Nordqvist, enhetschef på överförmyndarenheten.

Många väntar på att få en god man för att få livet att fungera. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakter med myndigheter och juridiska ärenden.

– För att bli god man behöver du ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och behärska det svenska språket i tal och skrift, säger Joar Wennberg, rekryterande överförmyndarhandläggare.

Som god man är du spindeln i nätet kring de kontakter som personen har, och ofta innebär det också att ha kontakt med personen några timmar, en till två gånger i månaden. Ibland har du kontakt lite mer än så.

– Första steget till att bli god man är att lämna in en intresseanmälan, men innan du gör det kan du delta på en informationsträff. Vi har flera under året, men vårens sista är torsdagen den 30 november, säger Joar.

Delta på en informationsträff

Länk till intresseanmälan

När du har lämnat in en intresseanmälan påbörjar vi en kontroll i registren. När kontrollen är klar kallar vi dig till en intervju där vi går igenom hur ett uppdrag kan se ut, samt vika typer av uppdrag som du är intresserad av. Efter det så får du gå en digital utbildning. När utbildningen är klar blir du erbjuden ditt första uppdrag!