Östra Promenaden nominerad till Östergötlands arkitekturpris

Östra Promenaden med blommande tulpaner

Östra Promenaden Foto: Norrköpings kommun

Publicerad

Den 16 maj invigdes den förnyade Östra Promenaden i Norrköping och nu har projektet nominerats till Östergötlands arkitekturpris.

– Det är verkligen glädjande att Östra Promenaden har blivit nominerad till Östergötlands arkitekturpris. Vi hade höga ambitioner och det här är ett fint kvitto på att det arbete vi gjort tillsammans med de andra inblandade aktörerna, levde upp till våra högt ställda mål, säger Emma Helander, beställare av projektet och enhetschef på samhällsbyggnadskontoret.

För över 150 år sedan togs det första initiativet till Promenaderna i Norrköping. Nu har Östra promenaden återskapats till 1800-talets Promenad med mer plats för träd och människor och en generös grönskande miljö med många olika funktioner och kvalitéer.

– Promenaderna är något av det bästa Norrköping har. Projektet Östra promenaden har varit en spännande resa. Från sorgen att ta ner de gamla träden, firandet av viktiga milstolpar, till fint mottagande av många Norrköpingsbor. Att projektet nu blir nominerat till Östergötlands Arkitekturpris värmer, det känns respektfullt mot våra fantastiska Promenader, säger landskapsarkitekt Carolina Olsson.

Juryns motivering:
Med stort mod och imponerande framförhållning har byggnadsminnet Östra Promenaden genomgått en omfattande förnyelse, i sin skala troligen helt unik. Ett föregångsprojekt för många städer framöver. För mer än 20 år sedan, när ledningar i gatan och trädens ålder bedömdes kräva åtgärder i framtiden, togs sticklingar från de gamla lindarna att växa och skötas på plantskola. Efter lång planering och process fälldes så gatans fyra allérader för två år sedan. En drastisk förändring av gaturummet som förskräckte många i staden. Men på exakt samma platser som tidigare har 190 nya kraftiga ungträd planterats och direkt skapat tydliga, beundransvärda alléer. Gatan har även omgestaltats för att möta nya funktionella krav för samtliga trafikslag. Återskapad förgårdsmark mot klassiska fasader har lyft hela gaturummet, vändplatser har förvandlats till små vackra torg med tillägg i form av tilltalande konstverk. Under de östra alléraderna växer gräs och ängsblommor fritt, till förmån för den biologiska mångfalden och minner om den tid då detta utgjorde en gräns mellan stad och land.

Samarbetspartner i förnyelsen av Östra Promenaden
Arkitekt: Carolina Olsson, Karin Ingemansson, Norrköpings kommun.
Magnus Hansson, Ida Andersson, Ramboll.
Nicolas Philip, Nyréns.
Konstnärlig gestaltning: Alvaro Campo.
Byggherre: Norrköpings kommun, Emma Helander.
Entreprenör: NCC, Mats Ottosson

Fakta Östergötlands arkitekturpris
Utmärkelsen ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering. Projektet skall vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren. Priset tilldelas arkitekturverket och repliker av priset ges dessutom till arkitekten/ planeraren och byggherren och i förekommande fall kommunen.

Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte. Vinnaren offentliggörs under våren 2024.

Östra Promenaden Foto: Norrköpings kommun