Hemtjänstenheten Gamla-Lasarettsgatan 39:1 har blivit stjärnmärkta

Stjärnmärkta medarbetare inom hemtjänsten
Publicerad

Hemtjänstenheten Gamla-Lasarettsgatan 39:1 har genomfört utbildningen "Stjärnmärkt" och tilldelats diplom från Svenskt Demenscentrum.

Vad är Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en kvalitetsstämpel och utbildningsmodell utvecklad av Svenskt Demenscentrum, riktad till dem som arbetar inom dagverksamhet, hemtjänst, särskilt boende samt biståndsenheter. När 80 procent av medarbetarna genomfört samtliga utbildningssteg och aktivt använder de verktyg som introducerats, blir arbetsplatsen Stjärnmärkt och erhåller ett diplom med Stjärnmärkts symbol.

Utbildningen hålls av en undersköterska på enheten som är stjärninstruktör, stjärninstruktören har genomfört en utbildning på Svenskt Demenscentrum och kan utbilda andra enheter inom Norrköpings kommun.

Stjärnmärkningen är ett bevis på att medarbetare har förvärvat grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att bedriva personcentrerad vård – något som prioriteras högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Vad säger medarbetarna?

Stjärnmärkt har varit ett bra tillfälle att lyfta upp både bra och mindre bra saker från vår enhet. Jag har upplevt att även våra vikarier har lärt sig mycket och förbättrats genom erfarenheterna.

Det har fått oss att tänka mer på hur vi utför vårt jobb och har ökat vår sammanhållning. Bra att diskutera och komma fram till lösningar tillsammans.

Stjärnmärkt har gett mig massor av nya kunskaper och möjligheten att dela dem med mina arbetskamrater.