Unga med funktionsnedsättning erbjuds kulturutbildning

Publicerad
Röd ridå men siluetter av publik.

Foto: Mostphotos

Hösten 2024 startar en kulturutbildning för unga med intellektuell funktionsnedsättning i Östergötland. Utbildningen finansieras och drivs inledningsvis som ett Arvsfondsprojekt med ytterligare stöd av Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland, som efter projekttidens slut kommer att ta över finansieringen av kulturutbildningen helt. På sikt är målet att utbildningen ska leda till en kulturarbetsplats och en kulturmötesplats i Norrköping i form av daglig verksamhet.

– Den här målgruppen har inte så många möjligheter till sysselsättning och utbildning i dag. Med satsningen kan vi ge dem en valmöjlighet som inte bara kommer vara utvecklande för dem utan för hela länet. Med den här kvalificerade utbildningen kan vi ta tillvara på deras kompetenser samtidigt som vi stärker och utvecklar kulturlivet för alla, säger Patrik Palm (M), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun.

I oktober beviljades föreningen Funktionsrätt Östergötland ett treårigt projektstöd på totalt 10,2 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att utveckla den tvååriga konstnärliga utbildningen ”Scenen är mitt liv!”. Utbildningen, som kommer drivas i samarbete med Kulturcentrum Öst, placeras i Linköping, men riktar sig till unga i hela Östergötland. Den bedrivs på heltid och innehåller ämnen som musik, dans, teater, bild och andra kulturmoment.

– Det här blir en reell möjlighet att göra skillnad för en grupp som har mycket få vägval efter gymnasieskolan. Vi kan också möta upp det stora intresse som finns för att utvecklas och verka inom just det konstnärliga området och synas på våra kulturscener, säger Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt Östergötland.

Första läsåret antas åtta elever och andra året ytterligare sju. Ansökningsprocessen inleds våren 2024 och utbildningen startar till höstterminen.

– Efter projekttidens slut siktar vi på att, tillsammans med initiativtagarna, etablera en kulturarbetsplats och en kulturmötesplats som drivs i form av daglig verksamhet här i Norrköping. Syftet är att skapa en arena där den nyförvärvade kompetensen hos våra nyutexaminerade kulturarbetare ska kunna användas för att producera och sprida kultur. Vi pratar inkludering på riktigt, som får alla att växa, säger Haris Agic, strateg för demokrati och inkludering, på kultur- och fritidskontoret i Norrköping.