Gemensamma krafter för jobb och möjligheter

Publicerad

Norrköpings kommun driver tillsammans med andra kommuner i västra Östergötland och Arbetsförmedlingen det nya arbetsmarknadspolitiska projektet SKISS. Projektet som startade den 1 december syftar till att stötta personer som har svårt att närma sig arbetsmarknaden.

Genom projektet SKISS - Sammanhållet Koordinerat Individuellt stöd i Samverkan får Norrköpings kommun möjlighet att skapa tre tjänster som fokuserar på samordnande insatser för 120 personer, främst med språkliga hinder, som står långt från arbetsmarknaden.

– Att vi som kommun kan samverka med Arbetsförmedlingen gällande ett så konkret projekt där vi ser tydliga vinster redan initialt är mycket bra. Jag ser fram emot att följa projektet och se vad det får för bäring på vårt framtida arbetssätt och samverkan, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande kompetensförsörjningsnämnden.

Fokus i projektet kommer ligga på att testa och utveckla strukturer för fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen för att stödja språkprogression och stegvis förflyttning närmare arbetsmarknaden för deltagarna. Resultaten från projektet kommer vara grund för eventuella fortsatta projekt eller implementering i ordinarie verksamhet.

– Sammanhållna koordinerade och individuellt utformade stöd är betydande för att möta de personer som står längst från arbetsmarknaden. Det här är ett viktigt projekt som jag tror kan lösa upp många knutar och bidra till en positiv utveckling, med en etablering på och/eller ett tydligt närmande till arbetsmarknaden, säger Pernilla Thott Ljung, kompetensförsörjningsdirektör.

Projektet som pågår i ett år finansieras främst med statliga medel och har en budget på 6 150 000 kr.