Officiellt besök från Ukraina

Publicerad

Från vänster: Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör, Vitalii Bielobrov, vice borgmästaren i Cherson, Anna Sotkasiira Wik (M), kommunfullmäktiges ordförande och Christopher Jarnvall, kommunalråd (SD) Foto: Norrköpings kommun

I veckan har Norrköping haft officiellt besök av Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk och vice borgmästare i staden Cherson, Vitalii Bielobrov. Under besöket tecknades ett letter of intent gällande samarbete mellan Cherson och Norrköping.

Parterna har kommit överens om att utveckla relationen mellan kommunerna genom ett ömsesidigt gynnsamt och omfattande samarbete inom olika områden efter kriget. Det handlar bland annat om att:

  • Utveckla ett lokalt självstyre
  • Utbyte av bästa praxis för kommunal förvaltning
  • Lokal ekonomisk utveckling och planering
  • Utveckling av allmän och särskild sekundärutbildning
  • Skapa möjligheter för unga människor
  • Krishantering
  • Deltagande i gemensamma stipendieprojekt

Parterna kommer att utbyta erfarenheter och söka möjligheter att genomföra projekt som syftar till närmare samarbete inom ramen för europeisk integration. Avtalet är giltigt i tre år och parterna kan därefter välja att förlänga sina villkor.