Ansök om att starta eller utöka fristående förskola i Norrköping

Publicerad

Norrköpings kommun öppnar nu ansökan för att starta eller utöka en fristående förskola inför vår- eller höstterminen 2025. Ansökan riktar sig till dig som är intresserad av att bli huvudman för förskola, pedagogisk omsorg eller fristående fritidshem.

För att ansöka om godkännande som huvudman, använd kommunens e-tjänst. Ansökan måste vara inlämnad senast den 31 januari 2024. Denna ansökan avser uppstart av utbildning och verksamhet under vård- eller höstterminen 2025.

Ansökningsprocessen görs via e-tjänst:

Ansökningsformulär

Läs mer om vad som krävs för att godkännas som huvudman

Utbildningsnämnden handlägger ärenden om godkännande som enskild som huvudman för förskola, pedagogisk omsorg och fristående fritidshem i enlighet med 2 kap. 5 och 7 §§ skollagen (2010:800).