Ökade trygghetsinsatser efter onsdagens våldsdåd

Publicerad

På onsdagseftermiddagen den 20 december inträffade den andra dödsskjutningen på kort tid i Norrköping. Norrköpings kommun arbetar nu i nära samverkan med polisen och andra aktörer med det trygghetsskapande arbetet.

– Det är en otäck utveckling, och vi ser personer som dras in i kriminalitet vid ung ålder som drabbas av dödliga våldsbrott. Att förebygga gängkriminalitet och våldsbrott är en högt prioriterad fråga för kommunen och i samverkan med polisen intensifierar vi nu det trygghetsskapande arbetet. Vid sådana här händelser behöver vi alltid aktivera olika krisgrupper i kommunens verksamheter vilket enligt rutin sker med omedelbar verkan, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det var under onsdagseftermiddagen som polisen larmades till området Marielund efter misstänkt skottlossning. På plats påträffade polisen en skottskadad ung man som senare avled av sina skador.

– Det är hemskt det som inträffat och vi vet att det finns många oroliga boende i området där gårdagens våldsbrott inträffade. Som en trygghetsskapande åtgärd kommer vi öka vår närvaro i området kommande dagar för att fånga upp de frågor och den oro som finns. Parallellt med detta pågår ett intensivt utredningsarbete, säger Kenny Olsson, områdespolis.

Åtgärder efter onsdagens våldsbrott:

  • Ökad polisnärvaro i aktuella områden.
  • Ökad närvaro av kommunväktarna i aktuella områden.
  • Socialkontorets uppsökande team kommer att öka sin närvaro i aktuella områden och kommer i närtid att träffa boende i Marielund och diskutera frågor kopplat till gängkriminalitet.
  • Kommunens krisstöd är aktiverat.
  • Torsdag 21 december (14:00-20:00) och fredag 22 december (10:00-20:00) hålls en trygghetspunkt öppen i Hyresbostäders lokal på Bergslagsgatan 12. På plats finns representanter från polis, Svenska kyrkan, fastighetsägare, och olika verksamheter i Norrköpings kommun.

– Genom ökad närvaro och en gemensam vilja att förändra strävar vi efter att Norrköping ska vara en plats där alla kan känna sig trygga. Vårt förstärkta trygghetsarbete i samverkan är en tydlig signal om att vi som kommun tillsammans med övriga aktörer tar ansvar för vår stad, säger Anna Selander, kommundirektör.