Kontaktcenter byter namn från och med den 1 januari

Publicerad

Den 1 januari 2024 byter Kontaktcenter namn till Kontakt Norrköping. Namnet har bestämts internt i kommunen genom omröstningar i arbetsgrupp och tillsammans med ledningen.

– I och med omorganisationen som sker i kommunen blev det ett naturligt tillfälle att se över tydligheten och namnet för Kontaktcenter. Det nya namnet blir inte bara tydligare sett till vårt uppdrag utan är dessutom rent språkligt lättare att förstå. Det är viktigt för oss att vara tillgängliga och tydliga. Vi vill hela tiden utvecklas och förbättras och möta behoven som finns, säger Kajsa Larsdotter som blir avdelningschef för Kontakt Norrköping från och med den 1 januari.

Kontakt Norrköping kommer att ha två enhetschefer från årsskiftet, Joakim Altstadt som fortsätter sitt uppdrag och Pernilla Stenson som i dagsläget arbetar som verksamhetsutvecklare på Kontaktcenter. Efter årsskiftet, när den nya organisationen träder i kraft, får Kontakt Norrköping ett bredare uppdrag som inte bara riktar sig till invånare, företag och besökare, utan också internt i kommunen.

– Namnändringen ska symbolisera att kommuninvånarnas perspektiv är viktiga frågor. Att se och förstå kommuninvånarnas, besökarnas och företagarnas perspektiv är viktigt för oss. Vi möter olika målgrupper varje dag i flera roller och ärenden. Att se kommunen utifrån deras perspektiv kommer fortsatt vara vårt huvudsakliga fokus. Vi kommer att ge samma goda service, men med ett nytt och tydligare namn. Vi ser fram emot ett nytt år och den utveckling vi har framför, säger Joakim Altstadt.

Namnbytet har inte kostat kommunen något extra, utan samma budget som Kontaktcenter haft avsatt för 2023 kommer att användas även under 2024.

– Kontaktcenter har haft en fin utveckling som mäts genom nöjd kund-index (NKI) men vi kan förstås bli ännu bättre i vår service och i att informera tydligt om de kommunala processerna. Vi får aldrig glömma att det är kommuninvånarna som är våra uppdragsgivare och det är de vi finns till för, säger Kajsa Larsdotter.