Frideborg firar 30 år

Publicerad

Maja Höjer, enhetschef Frideborg. Foto: Norrköpings kommun

Idag, den 12 januari, firar Frideborg i Norrköping 30 år. Verksamheten, som arbetar med våld i nära relationer, uppmärksammade dagen med ett välbesökt öppet hus i sina lokaler.

  • – Jag är stolt över hur vi under så många år byggt upp en etablerad verksamhet som erbjuder stöd till både utsatta barn och vuxna, samt möjlighet för dem som utövar våld att hitta verktyg till beteendeförändring, säger Maja Höjer, enhetschef Frideborg.
  • Frideborgs målgrupper är barn från fyra år, tonåringar och vuxna som upplevt och/eller utsatts för våld i nära relation samt tonåringar och vuxna som använder eller har använt våld mot partner/ex-partner eller barn. Det upplevda våldet kan vara både psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Frideborg arbetar med samtalsstöd som rådgivning, krisbearbetning och bearbetande samtal, både individuellt och i grupp.
  • – Frideborg har under åren lyckats sprida kunskap om våld i nära relationer och varit en viktig del i det fokus på frågan som idag finns i Norrköping. Mest stolt är jag hur vi fått in barnperspektivet i vårt arbete. Från början var det fokus på vuxna, men vi såg ganska snart att det fanns ett behov att också få in barn, och idag är det en självklar och högprioriterad del av verksamheten, säger Maja Höjer.

Foto: Norrköpings kommun