Nytt arbetssätt för att ge familjehemsplacerade bättre stöd

Publicerad

Socialkontoret har inlett ett pilotprojekt där familjehemsplacerade barn och unga följs upp på ett nytt sätt. Idén kom från medarbetarna själva, med målet att skapa ännu tryggare och stabilare familjehemsvård samtidigt som uppdraget som socialsekreterare för barn och unga blir tydligare.

Pilotprojektet går ut på att dela upp uppdraget som socialsekreterare, så ett team enbart arbetar med att följa upp familjehemsplacerade barn som är mellan 10 och 14 år. Vi hoppas att det bland annat ska förebygga sammanbrott och omplaceringar, alltså att familjehemmen säger upp sitt uppdrag och att barnet därmed behöver placeras om, säger Ingela Klint enhetschef för familjehemsenheten.

Den nya uppföljningsgruppen med socialsekreterare kommer att kunna fokusera mer på de familjehemsplacerade barnen och ungdomarna. Förhoppningen är att det nya arbetssättet ska leda till mer utvecklade utredningar och uppföljningar på individnivå.

Det här arbetssättet gör att vi kan prioritera de placerade barnen och se deras behov – och på så sätt ge dem bättre stöd. Målet är helt enkelt att bli ännu bättre i det vi gör för de vi är till för, säger Taimur Qadery, enhetschef för myndighet barn och ungdom 2.

Ett annat mål är att förutsättningarna för socialsekreterarna inom barn och ungdom ska bli bättre genom tydligare roller, ökad kontinuitet och fördjupad kompetens.

Vår vision är att göra arbetet tillsammans och gemensamt. Delaktighet och inflytande hos medarbetarna är viktigt när vi formar arbetet för att nå våra mål, säger Taimur Qadery och får medhåll av Ingela Klint.