Förändringar i parkeringsavgifter och parkeringskort från 1 februari

Publicerad
Parkeringsautomat

Avgifterna för boendeparkering, pendlarparkering och två parkeringskort höjs från 1 februari 2024. Två av parkeringskorten får också nya namn.

Biljetter köper du enklast via EasyPark-appen. Genom appen kan du också ändra vilken bil som parkeringen ska gälla för, om ni till exempel delar parkeringskort inom familjen eller företaget. Företagare kan också i appen välja om man vill betala via faktura.

Förändringarna i korthet

  • Boendeparkering finns i de centrala delarna av Norrköping. Tidigare har det varit samma avgift för all boendeparkering, men från den 1 februari delas det upp i två zoner.
  • I röd zon, (områdena C-NV-NÖ, C-SV-SÖ) i de mest centrala delarna, kommer biljetten att kosta 360 kronor för 30 dygn. I blå zon utanför promenaderna (Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp, Kneippen) kommer biljetten att kosta 300 kronor för 30 dygn från köptillfället.
  • På pendlarparkeringarna höjs avgiften till 400 kronor för 30 dygn. Du kan parkera på vilken som helst av pendlarparkeringarna med samma biljett.
  • P-kort 24 ersätter det tidigare 300-kronorskortet. Med detta parkeringskort får man parkera på parkeringsplatser märkta ”P-kort 24” i upp till 24 timmar. För P-kort 24 är avgiften från den 1 februari 400 kronor för 30 dygn från köptillfället.
  • P-kort flex ersätter det tidigare 400-kronorskortet. Med en här biljetten kan man parkera i upp till tre timmar med p-skiva. Biljetten gäller på de parkeringsplatser som är märkta med röd eller blå taxa. P-kort flex kan också användas på de platser som är märkta ”P-kort 24” i upp till 24 timmar. Från den 1 februari är avgiften för P-kort flex 600 kronor för 30 dygn från köptillfället.
  • I samband med att taxorna förändras, tas också möjligheten bort att få rabatt vid köp av flera månader i följd. Köper du 180-dygnskort eller årskort blir därför månadsavgiften densamma som om du köper 30-dygnskort.

Timavgifterna för vanlig besöksparkering är oförändrade.

Läs mer om parkering:

Parkering i Norrköping – Norrköpings kommun (norrkoping.se)