Ny brottsförebyggande satsning presenterades för kronprinsessparet

Publicerad

Mohammed Al-Quzweeni, kronprinsessan Victoria, prins Daniel och Maria Torgersen på Linköpings slott. Foto: Länsstyrelsen

Under torsdagen har kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökt Linköpings slott. Vid besöket hölls seminarier med goda exempel på brottsförebyggande arbete riktat mot unga. Representanter från socialkontoret i Norrköpings kommun var på plats för att berätta om sin nya satsning.

Länsstyrelsen Östergötland, som var värd för besöket, driver tillsammans med kommunerna i Östergötland ett långsiktigt utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. I Norrköpings kommun pågår flera parallella spår i det brottsförebyggande arbetet. Socialkontoret arbetar bland annat med olika typer av föräldrastöd och under hösten 2023 infördes det nya programmet Föräldraskap i Sverige, som uppmärksammades under dagen. Det består av gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som har barn i åldrarna 0–18 år.

Syftet är att föräldrarna ska få information och diskutera olika områden som är viktiga för familjer i Sverige. Programmet tar upp hur det är att vara förälder i ett nytt land, deras rättigheter och skyldigheter. Vi pratar också om jämställdhet och om hur förskola, skola och vård fungerar, säger Mohammed Al-Quzweeni, behandlingsassistent.

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning men också kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Det här är en av flera viktiga pusselbitar i arbetet för att fler ska känna sig inkluderade i samhället och få rätt förutsättningar framåt. Vi har redan hunnit utbilda omkring 60 föräldrar och responsen har varit mycket bra. Det är väldigt roligt att kronprinsessparet vill veta hur vi arbetar och vilken skillnad som vårt arbete gör, säger Maria Torgersen, verksamhetschef.