Ny vision för gemensam framtid

Ny vision för gemensam framtid
Publicerad

Den 28 augusti 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Arbetet med att ta fram den nya visionen har nu startat och pågår under hela 2024. Målet är att en ny vision ska finnas på plats i början av 2025.

Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild av framtidens Norrköping. Den nu gällande visionen, Vision 2035, togs i bruk 2016. I takt med att samhället utvecklas och förändringar sker i omvärlden finns behov av att med jämna mellanrum se över och formulera om visionen.

Visionen riktar sig till alla i Norrköping; kommuninvånare, förtroendevalda, medarbetare, näringsliv och civilsamhälle. Under våren kommer det finnas möjlighet för kommuninvånare att delta i visionsarbetet genom att svara på en digital enkät. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision som alla kan känna igen sig i.

För att vår vision ska få betydelse och göra skillnad behövs allas engagemang från framtagande till genomförande. Arbetet förväntas resultera i en vision för Norrköpings kommun som har bred förankring och är hållbar över tid, säger Anna Selander, kommundirektör Norrköpings kommun.

Visionen ska vara en beskrivning av en önskad framtid av hela Norrköpings kommun, det vill säga både platsen och organisationen.

En gemensam bild av framtidens Norrköping kommer skapa energi och motivera alla i Norrköping att dra åt samma håll vilket behövs för att säkra många av de samhällsutmaningar vi står inför, säger Sophia Jarl.

Besök norrkoping.se/vision för att läsa mer om visionsarbetet och hur du kan vara en del av att forma Norrköpings framtid.