Miljöskydd kommer kontrollera farliga ämnen i varor

Publicerad

Samhällsbyggnadskontoret kommer under våren 2024 kontrollera om reglerna för vissa farliga ämnen följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar och Norrköpings kommun deltar i tillsynsprojektet tillsammans med ungefär 60 andra kommuner.

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna, och konsumenter har rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.

Under inspektionerna kommer Miljöskydd kontrollera följande:

  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av samhällsbyggnadskontoret för bokning av tillsynsbesök.