Asaad träffade Människan bakom uniformen

Publicerad

Asaad Subh får ibland upp TikTok-klipp som kan kritisera polisen, socialtjänsten eller andra aktörer. Nu vet han att mycket bara är myter och rykten som skapar fördomar och rädsla.

Asaad Subh

Asaad Subh deltog i Människan bakom uniformen (MBU) våren 2023.

I vår har ungdomar 15-20 år chansen att göra något riktigt spännande. Människan bakom uniformen (MBU) är en gratis utbildning där en grupp ungdomar får träffa personal från polis, socialtjänst, räddningstjänst, ambulans och väktarbolag.

I min grupp hade vi så många frågor! säger Asaad och skrattar. De vi mötte var väldigt engagerade och hade bra svar. Nu känner jag att jag förstår myndigheternas syfte mer, att jag förstår varför de gör som de gör ibland. Vi ska inte vara rädda för dem, deras jobb är ju egentligen för att vi ska kunna känna oss trygga!

MBU finns för att öka ungdomars delaktighet och skapa bra möten mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken, för att på så vis minska kriminalitet. I vissa fall kan ytterligare ett syfte vara att fånga upp ungdomar som är i behov av stöd, till exempel ungdomar som tidigare begått brott.

Jag visste redan innan jag MBU att jag ville bli polis eller sjuksköterska. MBU gav mig massor! Kommer jag in på sjuksköterskeprogrammet har jag till exempel en kontakt som kommer ge mig lite kurslitteratur, berättar Asaad nöjd och glad.

I MBU ingår det också att få prova på olika arbetsmoment, till exempel rökdykning, grunderna i hjärt- och lungräddning och att bära någon på bår.

Vi gjorde allt möjligt! Till exempel fick vi prova att bli kroppsvisiterade och att kroppsvisitera själva. Vi fick skådespela olika situationer, och då kunde jag till exempel förstå varför en polis ibland måste hålla fast någon på marken.

I Människan bakom uniformen (MBU) träffar ungdomarna personalen på verksamheternas olika arbetsplatser en gång i veckan, på kvällstid, under tio veckor. Intresseanmälan för MBU våren 2024 är öppen till 14 februari.

Mer information och intresseanmälan på norrkoping.se/MBU