Hemlösheten sjunker i Norrköping

Publicerad

Socialstyrelsens "Kartläggning av hemlösheten 2023" visar att hemlösheten har minskat markant i Norrköping, från 814 personer till 473 personer, mellan åren 2017 och 2023. Kartläggningen har främst fokuserat på personer i akut eller tillfällig hemlöshet, som är i behov av hjälp från socialtjänsten.

– Siffrorna visar att arbetet vi gör ger resultat. Vi vet också att behovet av jourboende har minskat med 37 procent från 2022 till 2023. Vi söker upp och erbjuder stöd till dem som vi är till för, säger Susanna Karlqvist, socialdirektör.

Socialnämnden och tjänsteorganisationen var hösten 2021 överens om att hitta mer hållbara lösningar för bostadslösa personer i pågående missbruk. Sedan maj 2022 arbetar Norrköpings kommun enligt modellen Bostad först, som innebär att personer som har varit hemlösa länge och haft långvarig missbruks- och beroendeproblematik kan erbjudas lägenhet i vanliga hyreshus. Förutsättningarna är desamma som för andra hyresgäster, vilket innebär att det inte längre ställs krav på nykterhet, drogfrihet eller behandling.

– Vi såg de goda effekterna av Bostad först och nu är också ett av målen i regeringens nationella strategi att den här modellen ska användas, säger Monica Holtstad (L), ordförande i socialnämnden.

Ett team stöttar med praktiska delar och omställningen att gå från bostadslös till att ha ett eget hyresavtal.

– En viktig nyckelfaktor är samverkan, inom kommunen och med hyresvärdar. Tillsammans har vi kunnat förändra vårt arbetssätt, vilket har lett till bättre kvarboende och stöd, säger Frida Karlsson, enhetschef för Bostad först.

Det pågår också ett vräkningsförebyggande arbete där ett team arbetar uppsökande för att så långt som möjligt förhindra avhysningar till följd av hyresskulder, störningar och sanitära olägenheter. Även här handlar det om en nära samverkan inom kommunen samt med kommunens hyresvärdar, fastighetsägarföreningen, kronofogdemyndigheten och andra samarbetspartners.

– De här insatserna har under 2023 hjälpt 53 barnfamiljer, varav 109 barn, att bo kvar i sina bostäder. Det känns bra att veta att det vi gör ger effekt, säger Teodora Özer Bagdo, enhetschef för Bostadssamordningen på socialkontoret.

På Socialstyrelsens hemsida kan du ta del av hela kartläggningen