Yrkeshögskoleutbildning flyttas till Norrköping

Publicerad

Östsvenska yrkeshögskolan byter utförare av Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog inom funktionshinderområdet, från Söderköpings kommun till Norrköpings kommun, från höstterminen 2024.

– Det här är vi mycket glada för! Norrköpings kommun arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att fler yrkeshögskoleutbildningar ska etableras i kommunen, så vi välkomnar att den här utbildningen hamnar hos oss, det är helt i linje med vår ambition, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Norrköpings kommun kommer att driva utbildningen inom Kompetensförsörjningskontoret och förlägga den tillsammans med andra yrkeshögskoleutbildningar, för att ta tillvara på kompetensen som finns inom yrkeshögskoleutbildningar.

– Stödpedagog inom funktionshinderområdet är en mycket viktig yrkesutbildning för regionens kompetensförsörjning, så vi är glada att kunna driva utbildningen vidare, säger verksamhetschef Marie Palmgren.

Östsvenska Yrkeshögskolan är ett kommunalägt aktiebolag med uppdrag att se till att antalet strategiskt viktiga Yrkeshögskoleutbildningar i regionen ökar.

– Omvärlden förändras ständigt och ett av våra uppdrag är att ha koll på framtidens bristyrken. I tät dialog med privat och offentlig sektor identifierar vi bristyrken som vi sedan skräddarsyr utbildningar för, tillsammans med våra erfarna utförare. För denna utbildning har vi sedan många år haft ett gott samarbete med Söderköpings kommun som utförare, som nu inte längre har möjlighet att driva utbildningen och nu har vi hittat en ny lösning. Vi tror att med Norrköpings kommun som utförare kommer utbildningen attrahera fler sökande. Vi ser fram emot att fortsätta att utbilda stödpedagoger för regionens bästa, säger Ann-Charlotte Thorén, vd , Östsvenska Yrkeshögskolan

.