Utbildningsleverantör avslutar utbildningar

Publicerad

Norrköpings kommun säger upp avtalen om vuxenutbildning inom Fordon och transport samt VVS och fastighet med utbildningsleverantören YrkesAkademin, till 31 december 2024.

Uppsägningen sker i samråd med leverantören, utifrån deras läge i den pågående företagsrekonstruktionen. Det är ett beslut av båda parter som gemensamt kommit överens om att inte utlösa de två optionsåren för 2025/2026, men YrkesAkademin kommer att bedriva utbildningarna under hela 2024. Elever som går programmen idag har fått information att de kan fortsätta sina studier och slutföra sin utbildning. Nästa leverantör tar över de elever som är i studier från och med 1 januari 2025.

Vi förbereder nu underlag till nämnden för beslut om hur dessa utbildningar ska utföras framåt, så att kompetensförsörjningsnämnden säkerställer att det finns en utbildningsleverantör som kan ta över från 1 januari 2025, säger Eva-Britt Sjöberg, ordförande, kompetensförsörjningsnämnden.

Dialog kommer att föras med branscherna och arbetsmarknadsprognoser för att möta upp behov på sedvanligt sätt inför upphandling. Framförallt handlar det om att utifrån Skolverkets kursutbud upphandla de yrkespaket som är väsentliga utifrån respektive branschs kompetensbehov.

– Att vi kommit överens om att göra på detta sätt är för att vi ska kunna säkerställa utbildning på både kort och lång sikt både för elever men också branscherna för dessa utbildningar som har kompetensbehov, säger Pernilla Thott Ljung, kompetensförsörjningsdirektör.

YrkesAkademin är en stor aktör som finns i hela Sverige. Norrköpings kommun har två avtal med YrkesAkademin – Fordon och transport samt VVS och fastighet – och är inne på andra året av avtalsperioden som är skriven på maximalt fyra år. Sedan tidigare har Yrkesakademin utifrån pågående företagsrekonstruktion avslutat utbildning inom bygg och anläggning.