Återremittering av förslag om att stänga Åby fritidsgård

Publicerad

Under kultur- och fritidsnämndens möte den 15 februari fattades beslut om återremittering av förslaget att stänga Åby fritidsgård.

– Vi har lyssnat på många kloka röster från civilsamhället som haft idéer och tankar som vi vill fortsätta lyssna in innan vidare beslut fattas. Vid ett möte tidigare i veckan var det tydligt att många föreningar i Åby kan tänka sig ett utökat samarbete med kommunen för att kunna hålla fritidsgården öppen. De förde fram att de tycker kommunen gör saker i fel ordning och vi vill vara lyhörda inför för det och bordlägga ärendet en månad, säger Päivi Johansson (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Som ett första led kommer samtal med nattvandrarna och andra föreningar fortsätta omgående samtidigt som hyreskostnaden ska ses över.

– En stor del av kostnaden för fritidsgården i Åby är just lokalkostnad och det ligger nu på mitt bord som kommunstyrelsens ordförande, att se hur kultur- och fritidsnämndens del av hyreskostnaden kan minska. En idé skulle till exempel kunna vara att samutnyttja lokalen med annan verksamhet. Värt att nämna är att kultur- och fritidsnämnden fortsatt har samma effektiviseringskrav som tidigare, så ska resurser avsättas för Åby så måste de tas någon annanstans ifrån, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.